Ile energii potrzeba do ogrzania domu?

ImprimerE-mail

 Zużycie energii do celów grzewczych wg danych GUS stanowi 70% całkowitego zużycia nośników energii w gospodarstwach domowych (pozostałe 30% to ogrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie oraz urządzenia AGD i RTV). Zatem dzięki ograniczeniu strat energii cieplnej uzyskuje się najbardziej wymierne oszczędności i korzyści ekonomiczne.

Od lat trwa dynamiczny rozwój technologii budowlanych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię do celów ogrzewania. Kiedyś zapotrzebowanie na ciepło sięgało 200 kWh/m2/rok i więcej. W obecnie budowanych domach zapotrzebowanie powinno kształtować się na poziomie 90 - 120 kWh/m2/rok. Jeszcze mniejsze zużycie energii zapewniają domy energooszczędne, w których zapotrzebowanie mieści się w granicach 30 - 60 kWh/m2/rok.

 

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną

Zapotrzebowanie na ciepło

Budynek stary – słaba izolacja cieplna

ok. 100 W/m2

ok. 200 kWh/m2/rok

Budynek nowy – dobra izolacja cieplna

ok. 40 W/m2

ok. 100 kWh/m2/rok

Budynek energooszczędny

 

ok. 20 W/m2

ok. 40 kWh/m2/rok

 Tabela 1. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną oraz zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w zależności od standardu budynku (są to wielkości orientacyjne, realne zapotrzebowanie budynku należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej wykonanej przez osobę do tego uprawnioną).

Jak widać technologie budowlane w ostatnich latach zmieniły się radykalnie i trend zmierzający ku budownictwu energooszczędnemu jest bardzo wyraźny. Budynek tradycyjny o pow. 150m2 „zużyje” na cele grzewcze mniej więcej 15.000 kWh energii rocznie, natomiast budynek energooszczędny o tej samej powierzchni będzie potrzebował tylko 6.000 kWh energii. Inwestycja w „ciepły” dom po prostu się opłaca!

 

Koszalin, 12.2013r.

 

DEMANDEZ__LEXPERT_-_1COMMANDEZ_LE_CATALOGUE_-_2

Created by nMax, using Crystal icons